شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

چراغ جادو
+ اسباب بازي را براي بازيگرها خلق کرده اند ما بازيگر نيستيم...
آرش
92/1/17
+ غايب نباشد سيبي از سرشاخه‌ هستي/ در شاخه‌هايم آيه‌هاي تازه‌‌اي باشي (به ياد خليل عمراني)
آرش
92/1/17
+ نماز را نخوانيد بلکه اقامه کنيد و زير اين خيمه پناه گيريد (آيت الله جوادي آملي)
+ عيد سعيد فطر بر همه دوستان مبارکباد
شاه تور
سلام عيد شما هم مبارک http://amirhesamkochebagh.parsiblog.com/Feeds/6579639/
+ روز قدس
+ سلام بر همگي و اعياد شعبانيه بر همگي مبارک
رضويون
سلام بر شما. اعياد بر شما و همه ي پارسي بلاگي ها و ديگران مبارک.
+ غلام بنده آنم که زير چرخ کبود/زهر چه رنگ تعلق گيرد(پذيرد) آزاد است
زهر چه رنگ تعلق پذيرد آزاد است////
خيلي فرق نميکنه
بيشتر تعلق مهم است که اومده
+ اي دل زجان گذر کن، تا جان جان ببيني بگذار اين جهان را، تا آن جهان ببيني تا نگذري ز دنيا، هرگز رسي بعقبي؟ آزاد شو از اينجا، تا بي گمان ببيني گر تو نشان بجويي، اي يار اندر اين ره از خويش بي نشان شو تا تو نشان ببيني
+ آنان که رفتند کاري حسيني کردند و آنان که ماندند بايد کاري زينبي کنند و الا يزيديند
+ من هم از طرف خود اين عين بزرگ را به همه تبريک مي گويم
هستي*
91/3/28
ساعت ویکتوریا
نگاه جدید
رتبه 0
0 برگزیده
177 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
vertical_align_top