شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت ویکتوریا
+ اسباب بازي را براي بازيگرها خلق کرده اند ما بازيگر نيستيم...
آرش
92/1/17
+ غايب نباشد سيبي از سرشاخه‌ هستي/ در شاخه‌هايم آيه‌هاي تازه‌‌اي باشي (به ياد خليل عمراني)
آرش
92/1/17
+ نماز را نخوانيد بلکه اقامه کنيد و زير اين خيمه پناه گيريد (آيت الله جوادي آملي)
+ عيد سعيد فطر بر همه دوستان مبارکباد
شاه توري
سلام عيد شما هم مبارک http://amirhesamkochebagh.parsiblog.com/Feeds/6579639/
+ روز قدس
+ سلام بر همگي و اعياد شعبانيه بر همگي مبارک
رضويون
سلام بر شما. اعياد بر شما و همه ي پارسي بلاگي ها و ديگران مبارک.
+ غلام بنده آنم که زير چرخ کبود/زهر چه رنگ تعلق گيرد(پذيرد) آزاد است
زهر چه رنگ تعلق پذيرد آزاد است////
خيلي فرق نميکنه
بيشتر تعلق مهم است که اومده
+ اي دل زجان گذر کن، تا جان جان ببيني بگذار اين جهان را، تا آن جهان ببيني تا نگذري ز دنيا، هرگز رسي بعقبي؟ آزاد شو از اينجا، تا بي گمان ببيني گر تو نشان بجويي، اي يار اندر اين ره از خويش بي نشان شو تا تو نشان ببيني
+ آنان که رفتند کاري حسيني کردند و آنان که ماندند بايد کاري زينبي کنند و الا يزيديند
+ من هم از طرف خود اين عين بزرگ را به همه تبريک مي گويم
هستي*
91/3/28
تسبیح دیجیتال
نگاه جدید
رتبه 0
0 برگزیده
177 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top